Историјат

Премијерни број ГЛЕДИШТА, часописа за књижевност, уметност и друштвена питања изашао је у Нишу 1. октобра 1953. године. Часопис је излазио једанпут месечно и продавао за тадашњих 35 динара, односно за 300 динара у годишњој претплати.

У првом броју објављене су приповетке Саве Пенчића, Олега Тхорика и Предрага Цветичанина као и поезија тадашњег одговорног уредника Велизара З. Пешића, Љубисава Станојевића, Вељка Видаковића и Бранка Миљковића.

За први број Миодраг Петровић је написао есеј, а у анкети на редакцијска питања одговарали су Исак Амар, Милентије Стојиљковић и Станислав Винавер.

Први број часописа био је илустрован фотографијама уметничких дела Душана Николића, Александра Шакића и цртежом Душана Мишковића.

У редакцијском колегијуму на првом броју су радили Милентије Стојиљковић, Даница Чемерикић, Љубисав Станојевић, Велизар З. Пешић, Вељко Видаковић и Мића Госпавић.

Власник часописа је било Књижевно друштво у Нишу које данас наслеђује Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша. Часопис ГЛЕДИШТА излазио је редовно до 1964. године, а објављивао је дела најзначајнијих књижевних стваралаца тадашње државе.


Угледни Књижевни Ствараоци