КЊИЖЕВНОСТ

Жељко Митић: ПЕСМЕ ИЗ НОРВЕШКЕ
Огњен Авлијаш: НАЈЛАКШЕ ЈЕ КРИТИКОВАТИ, ЗАР НЕ?
Никола Марковић: СИНЕСТЕЗИЈА ЂОРЂА МАТИЋА – НИОТКУДА МОГУЋЕ, С ЉУБАВЉУ ЗАЦЕЛО
Димитрије Миленковић: ТАЈНЕ БЕСМРТНОСТИ ДУШЕ
Горан Станковић: ДВА БРАНКА
Мирољуб Тодоровић: 3АВИЧАЈ И ПОЕЗИЈА